4/23 Novela vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel;T:27.1.2023

Hlavním důvodem novelizace vyhlášky č. 343/2014 Sb., je zapracování změn v navržené novele zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, především reakce na zrušení technických průkazů vozidel, rovněž bude provedena změna v úpravě osvědčení o registraci silničního vozidla a změny v úpravě tiskopisů žádostí o evidenční úkony v registru silničních vozidel.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 1. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/