4/22 Návrh postupu realizace osvobození platby složky ceny služby distribuční soustavy;T:25.1.2022

Návrh postupu realizace osvobození platby složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny u trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové podle § 28a odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2022

Návrh obsahuje následující opatření. Prvním opatřením je souhlas vlády o zahájení a podání žádosti o posouzení slučitelnosti opatření s vnitřním trhem EU u Evropské komise, kdy tuto žádost by podalo a proces u Evropské komise by zajištovalo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Druhým opatřením je provedení úpravy nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie tak, aby zahrnovalo formy podpory a opatření, které obsahuje zákon POZE účinný od 1. ledna 2022.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 1. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/