4/21 Vyhláška o vstupních kritériích; T:9.2.2021

Návrh vyhlášky o požadavcích na základní úroveň důvěrnosti, integrity a dostupnosti pro posuzování poskytovatele cloud computingu a služeb cloud computingu využívaných orgány veřejné správy a na strukturu a náležitosti podkladů k ověření splnění požadavku na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací (vyhláška o vstupních kritériích) se připravuje k provedení § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů a vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci – sněmovní tisk 756.

Návrh vyhlášky o vstupních kritériích usiluje o vytvoření přehledného a jednoduchého rámce pro vstup poskytovatelů cloud computingových služeb do nově zřizovaného katalogu cloud computingových služeb, odkud následně bude umožněno orgánům veřejné správy pořizování těchto služeb, a tím bude zajištěno zefektivnění provozu orgánů veřejné správy při výkonu jejich působnosti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 2. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/