4/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, T: 13.2.2020

Hlavním cílem návrhu zákona je usnadnění přístupu klientů ke službám Úřadu práce České republiky, odstranění některých přetrvávajících nežádoucích jevů týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, naplnění jednoho z bodů programového prohlášení vlády týkajícího se zvýšení přímého zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce a také úprava v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti se zohledněním budoucích potřeb trhu práce, včetně zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti za účelem předcházení vzniku nezaměstnanosti.

Dále jsou cílem návrhu zákona změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce reagující na současný vývoj v této oblasti a trhu práce obecně.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/