39/17 NV o registraci vozidel; T: 13.4.2017

Změny vyhlášky č. 343/2014 Sb., vyplývají z novely zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákonem č. 63/2017 Sb.

Předchozí rozsáhlá novelizace zákona č. 56/2001 Sb., zákonem č. 239/2013 Sb., který nabyl v převážné části účinnosti dne 1. 1. 2015, zasáhla téměř všechny části zákona a vynutila si zcela nové pojetí vedení registru silničních vozidel, a proto i zcela novou vyhlášku upravující registrace vozidel. Současné změny přestavují naopak dílčí úpravy vyhlášky s úpravou textu doplněním technické silniční kontroly a vymezením nového dokladu pro vývoz neregistrovaného vozidla.

Vyhláška je doplněna o vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla a vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/