39/15 Nař. vl. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod; T: 2.4.2015

Vzhledem k rozsahu změn a přehlednosti právní úpravy je navrženo zrušení stávající právní úpravy – nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních – a její nahrazení předloženým nařízením vlády.

Návrh nařízení vlády zohledňuje zejména „Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ plynoucí z usnesení vlády č. 72 ze dne 30. ledna 2013 (tzv. ekoaudit). Dále byly zpřesněny náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/