39/13 Nař. vl. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení; T: 15.3.2013

Cílem je v jednom společném nařízení vlády upravit podmínky všech dotčených nařízení vlády tak, aby obcím, které využily dotaci na výstavbu nájemních bytů podle dotčených nařízení vlády, bylo umožněno vyvázat se ze stanovené lhůty, po kterou je nutno dodržet podmínky pro poskytnutí dotace.

 

Navrhovaná úprava umožní:

– narovnání právních vztahů mezi nájemci, obcemi, případně právnickými osobami vzniklými z řad nájemců dotovaných bytů

– narovnání finančních a vlastnických vztahů mezi vlastníky a uživateli nájemních bytů, aby odpovídaly reálnému stavu

– uvolnění finančních prostředků obcí, které jsou v dotovaných bytech vázány a jsou vedeny v účetnictví obcí, přestože s nimi nemohou volně disponovat

– volné nakládání s dotovanými nájemními byty, kdy obce budou moci lépe reagovat na vlastní potřeby v oblasti bydlení

– volné nakládání s dotovanými nájemními byty, kdy bytová družstva založená nájemci jako spoluinvestoři výstavby budou moci nakládat s byty, které mají ve svém spoluvlastnictví, a to v souladu s obchodním zákoníkem

– zvýšení právní jistoty příjemců dotace.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/