39/10 NV o základním obsahu technické mapy obce; T: 9.3.2010

Novelou zákona o zeměměřictví byl definován pojem „technická mapa obce“ a bylo stanoveno, že zakládání a vedení technických map obcí je zeměměřickou činností konanou ve veřejném zájmu.

Zároveň bylo Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu uloženo, aby vyhláškou stanovil základní obsah technické mapy obce. Tyto technické mapy obcí vznikaly a byly udržovány obcemi podle jejich potřeby živelně a s různým obsahem. Nebyly ani minimálně regulovány žádným obecně závazným právním předpisem. Jejich existence byla zmíněna poprvé ve stavebním zákoně, kde je stanoveno, že tam, kde jsou tyto mapy vedeny, mají být využity jako územně analytické podklady pro tvorbu územních a regulačních plánů. Určitým problémem při jejich využití nejen pro územní plánování, ale i pro přípravu jiných činností v obcích, zůstával jejich nejednotný obsah, a tedy i nejednotná využitelnost.

K odstranění nejednotnosti byly přijaty i výše zmíněné změny zákona o zeměměřictví a má být vydána tato prováděcí vyhláška. Je třeba zdůraznit, že zákon obcím nenařizuje, aby technické mapy vedly. Požaduje pouze, aby pokud jsou vedeny, měly určitý standardní obsah.

Dotčenými subjekty jsou: obce, zeměměřiči, architekti, stavaři, památkáři, ochránci životního prostředí, a další osoby, které při své činnosti budou využívat technické mapy obcí.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/