39/23 Novela nař. vl. č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci;T:16.3.2023

Navrhovaným nařízením vlády se upravuje: a) podoba a forma podávání zprávy o nadměrném majetkovém prospěchu (dosavadní znění neupravovalo formu zprávy a vzhledem k tomu bylo možné doručovat zprávu v jakékoliv formě a podobě, b) v souvislosti s úpravou podávání zprávy o nadměrném majetkovém prospěchu bude usnadněno podávání zprávy v případě, že je velký zákazník součástí seskupení osob, c) bude upřesněna nezbytná podmínka snížení EBITDA za rok 2023 oproti referenčnímu období v roce 2021 na nejvýše 70% pro využití rozsahu nejvyššího přípustného majetkového prospěchu kategorie C, D nebo E.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 3. 2023 do 12h.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/