39/19 NV o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné SZPI; T: 3.4.2019

Navrhovaná novela vyhlášky č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, se týká výhradně její přílohy č. 1 (Fyzikálně-chemické rozbory), a to s ohledem na nově akreditované metody, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce hodlá využívat, eventuálně změnu těchto metod.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/