38/10 Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010; T: 1.3.2010

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s ostatními ministerstvy a ostatními úřady státní správy materiál, který obsahuje průběžnou zprávu o stavu plnění Plánu. Předložený materiál byl vypracován na základě usnesení vlády č. 446 ze dne 21. dubna 2008 o Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010.

Materiál obsahuje tři samostatné bloky. Dva hlavní, které obsahují odečet stavu plnění Plánu k 31. 12. 2009 pro jednotlivé resorty a ostatní úřady státní správy a jeden doplňující blok, jehož obsahem je porovnání a komentář ve vztahu k urychlení plnění Plánu a stanovenému cíli snížit zátěž do roku 2010 o 20%. V závěru jsou uvedeny příklady již realizovaných opatření a zároveň náměty a doporučení pro další práci v oblasti snižování administrativní zátěže.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/