38/23 Novela vyhl. č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;T:23.3.2023

Předkládaným návrhem novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje je reagováno na skutečnost, že v průběhu procesu vytváření digitálních technických map krajů byla zjištěna potřeba některých dílčích změn a zpřesnění v oblasti obsahu digitální technické mapy kraje, které jsou nezbytné k tomu, aby nově vytvářené digitální technické mapy krajů plnily svůj účel. Jedná se zejména o doplnění dalších objektů a vlastností objektů digitální technické mapy kraje, případně úpravu nebo rušení objektů, které se ukázaly jako nadbytečné nebo duplicitní.

Druhou významnou změnou je úprava poskytování údajů z veřejné části digitální technické mapy formou stahovacích služeb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 3. 2023.