38/20 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2019; T: 17.4.2020

V oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek došlo v roce 2019 k významným událostem, které ovlivní rozvoj právního prostředí veřejného investování a e-Governmentu v ČR. Klíčovými událostmi
v oblasti rozvoje elektronizace zadávání veřejných zakázek v roce 2019 bylo přijetí usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 57 o aktualizaci akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 a schválení návrhu zákona o právu na digitální služby.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/