38/18 Novela zákona o investičních pobídkách; T: 11.5.2018

Materiál je předkládán z důvodu potřeby specializace systému investičních pobídek na projekty s vyšší přidanou hodnotou přispívající k tvorbě pracovních míst s vyšší kvalifikací a z důvodu potřeby zvýšit pružnost systému podpory ve vztahu k aktuální hospodářské situaci.

/jak-na-