37/16 Novela zákona získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání; T: 25.2.2016

Návrh zákona si klade za cíl stabilizovat a zkvalitnit stávající systém kvalifikačního vzdělávání a stávající systém specializačního vzdělávání, především v oblasti ošetřovatelských profesí, a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví. Tyto potřeby vycházejí z požadavků a potřeb praxe (zlepšení motivačních, pracovních, vzdělávacích podmínek a uplatnění pracovníků „nelékařských zdravotnických povolání“). Návrh reflektuje potřebu na snížení ekonomických nákladů na vzdělávání ze strany státu, zaměstnavatelů i zdravotnických pracovníků a vytvoření předpokladů pro rozvíjení spolupráce zaměstnavatelů se vzdělávacími institucemi. V oblasti akreditací dochází k úpravám v jejich udělování, převodu nebo přechodu práv a povinností.

Související soubory

/jak-na-