37/15 Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu apod.; T: 1.4.2015

Hlavní principy návrhu vyhlášky spočívají ve vymezení požadavků pro maso a masné výrobky, ryby a rybí výrobky, vejce a majonézy. Navrhuje se stanovení:

 

a) definice a zařazení potravinářských výrobků upravených navrhovanou vyhláškou,

b) požadavků na označování obalů a uvádění informací pro spotřebitele,

c) členění výrobků na druhy, skupiny a podskupiny,

d) požadavků na jakost pro jednotlivé výrobky,

e) podmínek pro uvádění na trh – teplotních režimů,

f) čistého množství potraviny včetně přípustné záporné hmotnostní odchylky.

1.3 Identifikace dotčených subjektů

Dotčenými subjekty jsou

– provozovatelé potravinářských podniků,

– Státní veterinární správa,

– Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

– Potravinářská komora ČR,.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/