37/23 Novela nař. vl. č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek;T:23.3.2023

Návrh novely nařízení vlády je předkládán v souvislosti se záchytem nových syntetických drog v České republice a v okolních evropských zemích.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/