37/22 Směrnice pro jednání o návrhu Mnohostranné smlouvy k implementaci Pilíře I;T:6.4.2022

Pilíř I se zaměřuje na částečnou realokaci práv zdanění s cílem pozměnit stávající praxi zdaňování zisků výhradně na základě fyzické přítomnosti společností. Dle nových pravidel bude část zisků zdaňována podle místa, kde „dochází ke spotřebě“ zboží a služeb. V zájmu implementace Pilíře I, na kterém se v současné době stále pracuje, se nyní začíná připravovat mnohostranná smlouva (dále jen „Úmluva“), která by měla umožnit jeho efektivní a konzistentní implementaci. Potřebnost Úmluvy je dána především potřebou rychle a jednotně modifikovat pravidla obsažená v existujících smlouvách o zamezení dvojímu zdanění a zároveň vytvořit jednotný a závazný režim aplikace Pilíře I v situacích, kdy smlouvy o zamezení dvojímu zdanění neexistují. Zároveň je potřeba zajistit efektivní pravidla mezinárodní spolupráce a předcházení či řešení případných sporů pro situace, kdy bude v jednom případu zainteresována celá řada států a jurisdikcí. Předkládaný materiál obsahuje směrnici pro postup ČR při uzavírání mnohostranné úmluvy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/