37/20 Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019; T: 17.4.2020

V roce 2019 bylo v NEN evidováno celkem 1 509 zadavatelů, 13 555 dodavatelů a 29 304 uživatelů s přiřazenou rolí v NEN. Finanční objem veřejných zakázek v NEN zadaných v roce 2019 činil celkem 89 584 896 951 Kč bez DPH. Tato hodnota odpovídá 20 % trhu veřejných zakázek. Ve všech ukazatelích se oproti minulému roku jedná o nárůst v řádu několika desítek procent.

Za rok 2019 zaměstnanci MMR realizovali 20 školení, na kterých bylo proškoleno 646 uživatelů z řad zadavatelů i dodavatelů. Elearning NEN absolvovalo 165 uživatelů.

Dne 15. února 2019 došlo v systému NEN k mimořádné provozní události zapříčiněné chybou lidského faktoru na straně provozovatele systému. V rámci řešení události provozovatel systému společně s  MMR kontaktoval a vyzval k součinnosti veškeré dotčené uživatele.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/