37/19 Národní strategie umělé inteligence v České republice; T: 27.3.2019

Předkládaný dokument navazuje na Deklaraci členských států EU o spolupráci v oblasti umělé inteligence (AI), Sdělení Komise “Umělá inteligence pro Evropu” a Sdělení Komise “Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence” ze dne 10. 4. 2018, Sdělení Komise “Umělá inteligence pro Evropu” (COM/2018/237) ze dne 25. 4. 2018, Sdělení Komise “Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence” (COM/2018/795) ze dne 7. 12. 2018.Téma umělé inteligence patří mezi prioritní témata budoucího víceletého finančního rámce pro období 2021 – 2027 (např. programy Horizon Europe, Digital Europe Programme). Existence národní strategie v oblasti umělé inteligence napomůže efektivnímu využití těchto nástrojů EU.

MATERIÁL JE K DISPOZICI NA VYŽÁDÁNÍ NA pripominkovani@komora.cz (724 613 980 pí. Kohoutková).

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/