37/18 Novela zákona o svobodném přístupu k informacím; T: 9.5.2018

Stávající právní stav v oblasti svobodného přístupu k informacím vykazuje poměrně značné deficity jak z hlediska ochrany žadatelů, tak z hlediska povinných subjektů, přičemž tento právní stav nelze uspokojivě řešit výkladem nebo prostřednictvím rozhodování správních soudů. Účelem navrhované právní úpravy je odstranit obstrukce na straně povinných subjektů při vyřizování žádostí o informace (nově se zavádí tzv. „informační příkaz“, tj. možnost odvolacího orgánu nařídit při zrušení rozhodnutí přímé poskytnutí informace, není-li zákonný důvod její ochrany) a dále poskytnout přiměřenou možnost obrany povinným subjektům, které vyřizují zjevně obstrukční žádosti o informace (zavádí se možnost povinného subjektu odmítnout ze zákonných důvodů žádost a možnost povinného subjektu požadovat zálohu na úhradu nákladů).

Návrh zákona dále reaguje na aktuální judikaturu Ústavního soudu. Jedná se především o vývoj v oblasti pojmu „veřejná instituce“, který je nezbytný pro jasné vymezení osobní působnosti zákona, a dále o tzv. „platový nález“, jímž Ústavní soud vymezil podmínky pro poskytování informací o výši platu či odměny konkrétních pracovníků povinných subjektů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/