36/17 Zpráva o potřebě zahájení transformačního projektu řešícího obnovu a systémový rozvoj základních registrů a návazných systémů; T: 30.3.2017

Základní registry jsou zdrojem referenčních údajů a základem sdíleného datového fondu veřejné správy a od roku 2012 jsou jedním ze základních pilířů elektronizace veřejné správy. Téměř všechny informační systémy veřejné správy dnes rutinně využívají vždy aktuální referenční údaje a další služby vybudované nad základními registry.

Stávající hardwarové technologie, na kterých je provozován systém základních registrů, byly pořizovány od roku 2009 a pomalu se blíží k hranici použitelnosti. Proto je nutné s dostatečným předstihem začít pracovat na novém provozním konceptu, který bude odpovídat současným technologickým možnostem a bezpečnostním požadavkům, bude ekonomicky efektivní a umožní pružně reagovat na aktuální potřeby dalšího rozvoje (např. využitím cloudových technologií).

Proto vláda pověřila Správu základních registrů přípravou nového provozně- technického cílového konceptu, který se stane základem projektu pro transformaci systému základních registrů na úroveň nové generace.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/