36/16 Zabezpečení investiční přípravy akce Strategická průmyslová zóna Ostrava – Mošnov – technická infrastruktura; T: 23.2.2016

Důvodem předložení tohoto materiálu je aktualizace usnesení vlády č. 463 ze dne 16. června 2014, ve které je zařazení nových investičních nákladů, upřesnění zdrojů financování a vymezení maximální výše podpory v rámci realizace akce „Strategická průmyslová zóna Triangle – vnitřní infrastruktura“ v souvislosti s příchodem strategického investora společnosti Nexen. Dále je součástí materiálu aktualizace usnesení vlády č. 824 ze dne 30. října 2013 a nová akce „Strategická průmyslová zóna Ostrava – Mošnov – technická infrastruktura, II. etapa“. Předmětem této akce jsou nová investiční opatření na území průmyslové zóny, a to zejména dořešení likvidace dešťových vod v průmyslové zóně, která brání dalším investorům umístit své investice v průmyslové zóně.

Související soubory

/jak-na-