36/15 Metodika přípravy a hodnocení programů výzkumu, vývoje a inovací; T: 19.3.2015

Materiál popisuje postup při přípravě programů výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Programy“) a jednotlivé etapy jejich hodnocení (hodnocení návrhu Programu, průběžné hodnocení, závěrečné hodnocení, hodnocení dopadů). Materiál definuje strukturu návrhu Programu a uvádí příklady způsobů hodnocení v jednotlivých etapách. Vzhledem k výrazným specifikům jednotlivých poskytovatelů účelové podpory materiál navrhuje variabilní strukturu hodnocení programů, kterou poskytovatel přizpůsobí svým nárokům. V okamžiku schválení návrhu programu vládou se navržená struktura hodnocení stává pro poskytovatele závaznou.

Metodika přípravy a hodnocení programů výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika“), která bude aplikována od 1. ledna 2016, nahrazuje kapitolu X (Hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) materiálu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“ schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 19. června 2013 č. 475.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/