36/14 Novela zákona o pedagogických pracovnících; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 14.4.2014

Předkládaná novela zákona č. 563/2004 Sb. přináší především změny, které reagují na aktuální situaci, kdy ve školství pracuje relativně vysoká část pedagogických pracovníků, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace. Novela umožní vykonávat přímou pedagogickou činnost po uvedeném datu rodilým mluvčím, učitelům některých předmětů pracujícím na zkrácený úvazek, pedagogickým pracovníků s dostatečnou praxí, kteří dosáhli alespoň 55 let věku. Dále se školám umožní po nezbytnou dobu zaměstnávat nekvalifikované pedagogické pracovníky, pokud nebude z objektivních důvodů možné na jejich místa naleznout pracovníky kvalifikované. Novela má nabýt účinnosti ke dni 1. ledna 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/