36/13 Novela zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů; T: 20.3.2013

Základním cílem předkládaného návrhu je odstranění neodůvodněných odchylek či duplicit ve vztahu k obecné úpravě kontrolního řádu. Předmětným návrhem dochází především k vypuštění těch ustanovení, jejichž obsahem je úprava kontrolních postupů a náležitostí kontrolního procesu, která je v současné době zahrnuta do kontrolního řádu. Dochází tak k odstranění duplicitních úprav a rovněž k eliminaci speciálních procesně právních ustanovení, která byla obsažena i v zákoně č. 156/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že dochází hlavně k odstranění duplicit, nebyla k návrhu zákona zpracována RIA. Hodnocení dopadů regulace bylo provedeno v rámci RIA k zákonu o kontrole (kontrolní řád). Viz str. 15 – 33 důvodové zprávy zákona o kontrole.

Související soubory

/jak-na-