36/10 Návrh Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace; T: 25.2.2010

Pro zpracování Cestovní mapy ČR ustanovilo MŠMT šest tematických skupin a koordinační skupinu. Předsedové tematických skupin byli vybráni na základě toho, že zastupují Českou republiku v tematických skupinách ESFRI a mají zkušenost s řízením nebo prací v některé ze stávajících velkých infrastruktur. Aby byla od samého počátku zajištěna průhlednost celého postupu, požádalo MŠMT vládního zmocněnce pro evropský výzkum o vytvoření oponentní skupiny. Složení všech skupin je uvedeno v příloze I.

Tematické skupiny byly zvoleny ve shodě s Prioritami aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2011. Tím byla zajištěna shoda výběru projektů v Cestovní mapě ČR s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 – 2015, která je hlavním strategickým dokumentem pro výzkum v ČR. Od června 2009 do listopadu 2009 byly uspořádány dva informační dny, kde byla s postupem práce seznámena odborná veřejnost, která pracovním skupinám poskytla také zpětnou vazbu.

Aktualizace cestovních map v Evropě obvykle probíhá jednou za dva až tři roky. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o financování velkých projektů OP VaVpI bude EK zasláno řídícímu orgánu OP VaVpI nejdříve v říjnu 2010, provede MŠMT aktualizaci Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace ihned po obdržení této informace, a to za účasti zahraničních expertů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/