36/23 Veřejná konsultace k návrhu pomůcky k legislativnímu DPIA;T:24.3.2023

Důvodem předložení je vládní usnesení ze dne 11. ledna 2023 č. 22 – novela LPV. Přepracovaná podoba návodu k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů u návrhů právních předpisů (DPIA) z roku 2019.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/