36/22 Analýza na úseku územ. plánování a staveb. řádu_2018 – 2020;T:29. 3.2022

Analýza na úseku územního plánování a stavebního řádu – Analýza 2018 – 2020, zpracovaná na základě dotazníkových šetření za roky 2018, 2019 a 2020 a vyhodnocení, které vypracovaly krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy, je založena na systematickém sledování výkonu činnosti příslušných úřadů. To umožňuje zjišťovat a posuzovat standardy výkonů příslušných úřadů a také jak jsou (nebo mohou být) ovlivňovány podmínkami pro výkon přenesené působnosti na příslušných úřadech, např. vliv počtu pracovníků, jejich kvalifikace, materiální vybavení, na druh vykonávané činnosti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/