36/21 Návrh nař. vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR; T:13.4.2021

Cílem předloženého návrhu nařízení vlády je provést ta ustanovení, která tento zákon výslovně svěřil k provedení vládě.

Návrh nařízení vlády zahrnuje

  • organizaci a obsah programů střelecké přípravy
  • možnost získání aprobace v systému střelecké přípravy
  • podmínky účasti na stanovené záloze státu
  • formy podpory střelecké přípravy účastníků systému střelecké přípravy a držitelů aprobací
  • podmínky přenechání střelné zbraně v systému střelecké přípravy
  • podmínky pro získání
  • zvláštní opatření k zabezpečení údajů o zbraních za krizového stavu
  • související vzory tiskopisů (formulářů).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 4. 2021.