36/20 Dlouhodobá strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých; T: 10.4.2020

Dlouhodobá strategie je jedním z nástrojů dosažení udržitelného, konkurenceschopného, bezpečného a dekarbonizovaného systému zaměřený na sektor budov, který se stále významně podílí na konečné spotřebě energie ČR, a to navzdory již zavedeným politikám a investicím alokovaných na snižování energetické náročnosti budov. Cílem Dlouhodobé strategie je vytvoření uceleného strategického rámce České republiky na zvýšení počtu renovací, zvýšení jejich komplexnosti, a tím napomoci transformaci fondu budov na vysoce energeticky účinný fond budov. Tato transformace musí být však nákladově efektivní, k čemuž by mělo napomoci vhodné nastavení odpovídajících finanční mechanismů mobilizující soukromé investice.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/