35/17 Nař. vl. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel; T: 3.4.2017

Cílem návrhu je stanovení minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem na celkovém počtu vozidel pořizovaných veřejnými zadavateli v rámci každé veřejné zakázky na pořízení vozidel.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/