35/16 Program podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů; T: 23.2.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá dokumentaci Programu, jehož cílem je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů. Základní myšlenkou Programu je nejen přinést řešení těchto mnohdy nebezpečných areálů a ploch, ale prostřednictvím jejich nového využití tyto regiony hospodářsky pozvednout.

Žadatelem (příjemcem podpory) budou kraje a obce, jejichž katastrální území leží na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.

Hlavním cílem Programu je vytvořit množství drobnějších podnikatelsky využitelných ploch a nemovitostí, které ve svém důsledku vygenerují tolik pracovních míst jako bychom obsadili několik velkých průmyslových zón. Dalším nezanedbatelným přínosem Programu bude i množství nových investičních a podnikatelských příležitostí, které vzniknou v regenerovaných areálech (plochách) na území menších obcích, bez nutnosti stavět průmyslové zóny na tzv. zelené ploše, což ve svém důsledku povede k ochraně přírodních zdrojů, zvýšení kvality životního prostředí (snížení záborů zemědělské půdy, zvýšení atraktivity sídel, zajištění hospodaření se srážkovými vodami v území prostřednictvím propustných a polopropustných ploch).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/