35/15 Koncept přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016; T: 19.3.2015

Stěžejním cílem tohoto materiálu je informování vlády České republiky o kritické situaci, která nastala v uplynulých letech, a o jediném možném postupu a řešení přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016. Vláda České republiky svým rozhodnutím stvrdí postup stanovený Ministerstvem dopravy, který se v současné době jeví jako jediný možný a reálný, a současně umožní nalezení vhodných nástrojů k tomu, aby po roce 2016 v České republice existoval bezvadně fungující Systém elektronického mýta.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/