35/22 Návrh nař. vl. o vyhrazených elektrických zařízeních;T:4.4.2022

Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti je předkládán s ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, neboť je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní prováděcí právní předpisy zákonem rušené tak, aby nabyly účinnost současně s nabytím účinnosti zákona dnem 1. července 2022. V oblasti bezpečnosti provozu elektrických zařízení je veřejný zájem soustředěn především na velmi specifické druhy zařízení, a to technická zařízení, která představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/