35/21 Strategie spotřebitelské politiky 2021-2030; T:6.4.2021

Strategie tvoří základní koncepční materiál pro ochranu spotřebitelů v České republice do roku 2030. Hlavním cílem Strategie je zajistit odpovídající úroveň ochrany nejen českých spotřebitelů, ale všech spotřebitelů v rámci EU. Jedním z důležitých cílů Strategie je zvýšit důvěru spotřebitelů v trh s tím, že jejich práva jsou respektována a jsou vymahatelná. K naplnění Strategie je stanovena řada opatření, kterými je reagováno na hlavní problémy, s nimiž se spotřebitelé na trhu potýkají. Strategie navazuje  na cíle spotřebitelské politiky EU vyjádřené v Novém programu pro spotřebitele – Posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 4. 2021.