35/20 Změna Statutu Agrární komory České republiky a Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky; T: 16. 4. 2020

Materiál obsahuje novely vnitřních předpisů Agrární komory ČR. K jejich platnosti je zapotřebí souhlasu vlády.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/