35/19 Návrh zákona o hromadných žalobách; T: 4.4.2019

Návrh zákona má za cíl zavést komplexní a ucelenou právní úpravu procesního nástroje, který umožní společné vymáhání stejných či obdobných nároků v jediném soudním řízení.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/