34/15 Změna Dokumentace programu Nová zelená úsporám – identifikační číslo programu 115 280; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 11.3.2015

Předkládané aktualizované znění Dokumentace programu NZÚ je rozšířeno o zpracovaný podprogram NZÚ BD a aktualizaci podprogramů NZÚ RD a NZÚ NSA, vč. aktualizace tabulkové části dokumentace, dále byl text aktualizován v dalších bodech tak, aby odpovídal současným řídícím postupům administrace žádostí, zákonům, vyhláškám apod.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/