34/14 Novela zákona o cenách; T: 11.4.2014

Novela reaguje na přijetí nového zákona o kontrole, který vyžaduje, aby kontrolní pracovník své oprávnění k výkonu kontroly prokazoval buď písemným pověřením k provedení kontroly nebo předložením průkazu prokazujícího oprávnění ke kontrole, přičemž tuto druhou možnost podmiňuje podmínkou, že toto musí stanovit jiný právní předpis. Dosavadní znění zákona o cenách takovéto ustanovení neobsahovalo. Při výkonu cenové kontroly zejména v maloobchodě a ve službách je nepraktické, aby kontrolor měl dopředu vystavený potřebný počet písemných pověření. Navrhuje se proto, aby zákon o cenách umožňoval i využití průkazu v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/