34/13 Novela zákona o technických požadavcích na výrobky; T: 20.3.2013

V souladu se záměrem nového kontrolního řádu tak dochází k nezbytné úpravě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Základním cílem předkládaného návrhu je odstranění neodůvodněných odchylek či duplicit ve vztahu k obecné úpravě kontrolního řádu. Předmětným návrhem dochází především k vypuštění těch ustanovení, jejichž obsahem je úprava kontrolních postupů a náležitostí kontrolního procesu, která jev současné době zahrnuta do kontrolního řádu. Dochází tak k odstranění duplicitních úprav a rovněž k eliminaci speciálních procesně právních ustanovení, která byla obsažena i v těchto zákonech. Vzhledem k tomu, že dochází hlavně k odstranění duplicit, nebyla k návrhu zákona zpracována RIA. Hodnocení dopadů regulace bylo provedeno v rámci RIA k zákonu o kontrole (kontrolní řád). Viz str. 15 – 33 důvodové zprávy zákona o kontrole.

Související soubory