34/10 Novela zákona o civilním letectví; T: 24.2.2010

Hlavním cílem směrnice 2009/12/ES je zřídit společný rámec upravující podstatné vlastnosti cen za užívání letišť členských států Evropské Unie a způsob jejich stanovování, a to s přihlédnutím k politice v oblasti letištních poplatků, přijaté Radou Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v roce 2004.

Dotčenými subjekty navrhované právní úpravy jsou příslušný správní orgán v oblasti civilního letectví, tj. Ministerstvo dopravy, provozovatel letiště Praha – Ruzyně a jeho uživatelé (letečtí dopravci).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/