34/23 Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategie BESIP a návrh Akčního plánu Strategie BESIP na období 2023-2024;T:9.3.2023

Obsahem materiálu je vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategie BESIP na období 2021-2022 a návrh Akčního plánu Strategie BESIP na období 2023-2024.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/