34/22 Návrh nař. vl. o vyhrazených zdvihacích zařízeních;T:1.4.2022

Návrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti je dalším z předpisů, které reagují na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Nové prováděcí právní předpisy nahrazujíc dosavadní prováděcí právní předpisy zákonem rušené tak, aby nabyly účinnost současně s nabytím účinnosti zákona dnem 1. července 2022. V oblasti bezpečnosti provozu zdvihacích zařízení je veřejný zájem soustředěn především na velmi specifické druhy zařízení, a to technická zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/