34/21 Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování; T:1.4.2021

Smyslem navrhované právní úpravy je aktualizovat zavedený jednotný a jednoznačný systém oceňování vykázaných a uznaných zdravotních služeb pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny, podle kterého budou všechny zdravotní pojišťovny postupovat při oceňování nákladů na zdravotní služby shodně.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 4. 2021.