34/20 Nař. vl. o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí; T: 21.4.2020

Novela nařízení vlády představuje možné řešení negativních důsledků spojených se ztrátou zaměstnání pracovníků OKD, a.s. v důsledku útlumu těžby černého uhlí, jejímž prostřednictvím by byly tyto důsledky rozloženy v čase.