332/10 Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v ČR k roku 2020; T: 5.1.2011

Vzhledem k provázanosti problematiky snižování emisí znečišťujících látek
do ovzduší s dalšími politikami a strategiemi České republiky v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a především energetické politiky, považuje Ministerstvo životního prostředí za nutné, schválit uvedený materiál na úrovni vlády, tak aby mohla být připravena konsolidovaná pozice ČR pro výše uvedená vyjednávání. Materiál současně naplňuje požadavek ustanovení §5 odst. 1 NV č. 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, připravit projekce emisí k roku 2020.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/