33/16 Povinná aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR; T: 17.2.2016

Aktualizace NAP EE je zejména zpracována v návaznosti na dokončení procesu schválení programů financovaných z Evrospkých investičních a strukturálních fondů, které jsou stěžejními politickými opatřeními zahrnutých do schématu plnění dosažení úspor energie do roku 2020. Při předkládání NAP EE v roce 2014 ještě nebyly známy konečné verze znění těchto programů. Sběr aktuálních dat z Operačních a Národních programů umožnil vyhodnotit zda současné nastavení alternativního schématu je dostatečné k plnění cíle energetických úspor do roku 2020. Na základě závěrů průběžného hodnocení nastavení těchto programů byla doplněna další opatření, která přispějí k dosažení závazku ČR vůči Evropské Komisi.

Související soubory

/jak-na-