33/14 Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; T: 25.4.2014

Materiál obsahuje návrh novely tzv. malých rozpočtových pravidel, která upravuje pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, a to s cílem zjednodušit administrativu při čerpání prostředků z evropských fondů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/