33/13 Novela zákona o obecné bezpečnosti výrobků; T: 20.3.2013

V souladu se záměrem nového kontrolního řádu tak dochází k nezbytné úpravě zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

 

Základním cílem předkládaného návrhu je odstranění neodůvodněných odchylek či duplicit ve vztahu k obecné úpravě kontrolního řádu. Předmětným návrhem dochází především k vypuštění těch ustanovení, jejichž obsahem je úprava kontrolních postupů a náležitostí kontrolního procesu, která je v současné době zahrnuta do zákona o kontrole.

Související soubory

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/